Browse By

28 procent JA, 72 procent NEJ

Undersökning: Mer än var fjärde svensk kan tänka sig att äta insekter och larver

För ett år sedan gjorde Konsumentföreningen i Stockholm med hjälp av Novus en undersökning om hur svenskar såg på framtiden. Ett antal frågor ställdes 13-18 mars 2014 till en “riksrepresentativ och slumpmässigt rekryterad” Sverigepanel bestående av kvinnor och män i åldern 18-79 år. Frågorna handlade

Translate »