Här är insekterna som kan bli lagliga som mat i Sverige (och hela EU) 2019!

Browse By

Uppdatering 28/10 2020:
OBS! Detta är en gammal artikel. Det kommer att skrivas en ny artikel om vilka insekter som är aktuella nu apropå Livsmedelsverkets pressmeddelande 27 oktober. Fram tills dess läs denna artikel (med en lista med insektsarter):
bugburger.se/politik/breaking-news-lagligt-att-salja-insekter-som-mat-i-sverige/

 

Jag får ofta frågan: När blir det lagligt med ätbara insekter i Sverige?
Frågan kommer från frustrerade svenskar, men också från utländska företag (ofta europeiska) som undrar när Sverige ska med på tåget och det ska gå att sälja insekter till svenskar i Sverige.

Varje gång får jag upplysa om att vi måste vänta in att det först kommer in ansökningar till den Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten Efsa. Och att dessa sedan måste bli godkända. Först därefter är det lagligt att sälja produkter som täcks in av dessa ansökningar i Sverige.

Lång väg till godkännande

Enligt Astrid Walles-Granberg, rådgivare på Livsmedelsverket, med mest koll på läget hos Efsa, har det hittills (augusti 2018) skickats in nio ansökningar som rör insekter (i december var siffran enligt annan källa 14). En av dessa har dragits tillbaka, tre av dem har hittills inte klarat första steget för att räknas som en giltig ansökan och kräver komplettering.  Fem av dem har dock gått vidare så pass långt att de offentliggjorts av Efsa och går att hitta på  listan ”ongoing applications”.

Av dessa fem berättar Astrid att två är i fasen ”suitability check” och att det krävs ytterligare kompletteringar för att nå nästa fas. Det är den fasen då Efsa på allvar påbörjar sitt arbete med att bedöma om livsmedlet (i det här fallet insektsarten) och dess tillämpningar (olika typer av mat och produkter som insektsarten ska användas till) är säkert, och vad som krävs för att det ska hanteras säkert.
Tre av ansökningarna har nått denna fas.
Denna process tar upp till nio månader. När Efsa gjort sin riskbedömning och publicerat den har sedan EU upp till sju månader på sig att ta ställning och ta ett beslut: godkänt eller icke-godkänt. Blir den godkänd är den redo att sälja i hela EU, även Sverige.

Låt oss gå igenom de insektsarter som kan bli godkända i Sverige:

Eat:ems syrsbar innehåller hussyrsor från Global bugs. Om ansökan går igenom blir produkten tillåten i Sverige.

Eat:ems syrsbar innehåller hussyrsor från Global bugs. Om ansökan går igenom blir produkten tillåten i Sverige.

Acheta Domesticus (Hussyrsa)

Den här ansökan är gjort av BIIF (Belgian Insect Industry Federation) som även samlat företag utanför Belgien för att få in data och pengar till ansökan. Från Sverige vet jag att Eat:em och Global Bugs bidragit.  När man gör en ansökan ansöker man också om tillämpningarna av det nya livsmedlet. Den här ansökan täcker in en hel del tillämpningar, men den verkar inte heltäckande och vi kommer nog om den går igenom upptäcka att flera tillämpningar saknas. Här ett citat från Efsas sammanfattning av dossiern:

100% packaged whole heat-treated A. domesticus – 100% dried A. domesticus
– 100% A. domesticus powder – 100% fresh A. domesticus paste – Pasta (40% of dried A. domesticus) – Protein products excluding dairy analogues (70% of fresh A. domesticus) –
Confectionery (70% of fresh A. domesticus) – Salads and savoury based sandwich spreads
(70% of fresh A. domesticus) – Bakery wares (80% of dried A. domesticus) – Nut spreads
(70% of fresh A. domesticus) – Ready-to-eat savouries and snacks (100% of A. domesticus).

Av sammanfattningen att döma ingår exemeplvis inte frysta syrsor. Om det stämmer kan vi alltså behöva vänta på ytterligare en ansökan för att få frysta syrsor godkända. Inte bra för oss som uppskattar syrsors kulinariska kvaliteter.

Det har jobbats länge med den här ansökan och den offentliggjordes av Efsa först i juli. Min gissning är att detta tyvärr är en av två ansökningar som fortfarande väntar komplettering innan den når fasen för riskbedömning. Håller tummarna att detta inte drar ut på tiden, men har vi otur får vi vänta till 2020 på att hussyrsa blir godkänt i Sverige.

Buffalo worms som de säljs av Eat grub

Alphitobius diaperinus (buffalolarv)

En mindre variant av mjölbaggen som kallas ”lesser mealworm” eller ”buffalo worm” på engelska. Det här är den första ansökan som offentliggjordes av Efsa (redan i februari 2018) och det vore inte orimligt att Proti-Farms ansökan får ett riskbedömningssvar först. Ansökan är bred och beskriver dels vilka ingredienser som kommer att tillåtas:

1. whole blanched and frozen LMW;
2. Paste: whole blanched, grinded and frozen LMW;
3. whole blanched, frozen and freeze dried LMW;
4. Powder: whole blanched, frozen, freeze dried and grinded LMW

Men också en lång rad av tillämpningar. Min gissning är att den här ansökan kommer att godkännas först och ge ett rejält försprång för de som skapat produkter med buffalo-larver köpta från Proti-farm. Det är inte en slump att Proti-farm satsat så hårt på buffalo-larver. De är den största producenten, och de har utvecklat effektiva sätt att odla den. Tyvärr (för mänskligheten) har Protifarm begärt ”uppgiftsskydd”. Får de igenom sin begäran kommer den process som beskrivs i ansökan hemligstämplas i upp till fem år och i praktiken får de ensamrätt på att sälja buffalolarver i EU. I alla fall så länge inte en annan producent gör en ansökan som godkänns, eller om Protifarm bjuder på information om den godkända process de använder.

Gryllodes sigillatus…

Amerikanska Chirps chips innehåller faktiskt både syrsorna Acheta domesticus och Gryllodes sigillatus. Oklart om de kommer att godkännas om ansökningarna går igenom. Kanske krävs det dessutom syrsor från Micronutis?

… är en syrsa som kallas Tropical House Cricket eller Banded Cricket på engelska. Den har kommit att bli det billigare alternativet till hussyrsa eftersom den inte drabbas av det ökända denso-viruset som kan ta kål på hela kolonier med syrsor. Gryllodes sigillatus odlas exempelvis av den stora kanadensiska odlaren Entomo farms. Jag har hört från tyska insektsmatsproducenter att just Entomo var på väg med en ansökan, men i våras offentliggjorde Efsa franska Micronutis ansökan. Den täcker in följande användningsområden:

Bread products 10 % whole or ground dried crickets; Baked products 10 % whole or ground dried crickets; Breakfast cereals whole or ground dried crickets; Pre-packaged whole dried crickets; Cereal bars 10 % whole or ground dried crickets; Biscuits, cookies and crackers 10 % whole or ground dried crickets; Chocolate confectionery 10 % whole or ground dried crickets; Sweeteners 10 % whole or ground dried crickets; Salad dressing 10 % whole or ground dried crickets; Ready to
eat meals 10 % whole or ground dried crickets; Pasta 10 % whole or ground dried crickets.

Även Micronutis har ansökt om uppgiftsskydd. Om detta innebär att Entomo och andra stora aktörer är utestängda från marknaden kan det få stora konsekvenser.

Locusta migratoria

Kanske ansökan även täcker in frysta gräshoppor. Då kan danska Kalu fortsätta sälja dem även nästa år.

Denna insekt säljs som både ”locusts” och ”grasshoppers”, heter Europeisk vandringsgräshoppa på svenska. Bakom ansökan står BIIF (Belgian Insect Industry Federation)  som även i denna ansökan har tagit hjälp av företag utanför Belgien, och varit generösa nog att inte ansöka om uppgiftsskydd.  Så här beskrivs användningsområdena i sammanfattning av ansökan:

This is an application for authorisation to place on the market heat-treated locust nymphs or adults of the migratory locust (Locusta migratoria) as a novel food in the European Union (EU) for consumption as such and/or as an ingredient in additional food groups (protein products excluding
dairy analogues,, packaged locust flour, confectionary, salads and savoury sandwich spreads, bakery gods, ready to eat savouries and snacks, nut spreads, soups and broths, and sauces.

Jag håller tummarna för att även frysta gräshoppor ingår och att vi kommer kunna köpa dem i Sverige och laga exempelvis tacos av. Även denna ansökan från BIIF offentliggjordes av Efsa i juli. Kan vara en av de två ansökningar som kräver komplettering innan riskbedömning påbörjas.

Tenebrio molitor (mjölmask)

Kommer bara Micronutis mjölmaskprodukter kunna säljas när denna ansökan går igenom? Eller blir det ett generellt godkännande för mjölmask som ingrediens?

Mjölmasken är svenska entoprenörers favoritinsekt. I samband med Vinnovas tävling om klimatsmart protein 2016 baserade sig tre av bidragen på mjölmask. Dessutom handlar Kristianstads högskolas nystartade insektsmatsprojekt till stor del om mjölmask. Jag vet att  BIIF (Belgian Insect Industry Federation) jobbade på en ansökan. Denna har dock inte dykt upp på Efsas offentliga lista. Det har tidigare cirkulerat uppgifter om att Efsa bara skulle behandla en ansökan per insektsart och att det var den som kom in först som skulle behandlas. Enligt Astrid Walles-Granberg på Livsmedelsverket stämmer dock detta inte. Fler ansökningar om exempelvis att godkänna mjölmask kan komma in och behandlas.

Enligt sammanfattningen av Micronutis ansökan på hemsidan verkar den begränsa sig till torkad mjölmask och olika användningar av denna:

Condition of use : Bread products 10 % whole or ground dried mealworms; Baked products 10 % whole or ground dried mealworms; Breakfast cereals whole or ground dried mealworms; Prepackaged dried mealworms; Cereal bars 10 % whole or ground dried mealworms; Biscuits, cookies and crackers 10 % whole or ground dried mealworms; Chocolate confectionery 10 % whole or ground dried mealworms; Sweeteners 10 % whole or ground dried mealworms; Salad dressing 10 % whole or ground dried mealworms; Ready to eat meals 10 % whole or ground dried mealworms; Pasta 10 % whole or ground dried mealworms.

Hoppas verkligen att fler aktörer än Micronutis ska kunna sälja mjölmask, och att det även kommer att säljas frysta mjölmaskar.

Andra insekter

Det här är alltså de ansökningar som har offentliggjorts av Efsa hittills. Givetvis hoppas kulinariskt intresserade insektsentusiaster på att det kommer in fler ansökningar för fler arter och fler tillämpningar. Frågan är bara vem som kan tänka sig finansiera dem. Vem ska betala för en ansökan för vaxmottslarver?  Finns det biodlare med finansiella muskler som ser potentialen i en ansökan om att godkänna bidrönarlarver som mat? Och hur gör man med en insekt som Formica rufa, röd skogsmyra, som knappast kommer att odlas utan samlas in i skogen? Kan danske stjärnkrogen Noma fortsätta använda den som kryddning när det blivit 2019 och ingen ansökan lämnats in?

Till saken hör nämligen också att de länder (exempelvis Finland och Danmark) som ansåg att insekter var livsmedel innan 1 januari 2018, och som idag lyder under övergångsregler, måste ha fått in ansökningar innan 1 januari 2019 som täcker upp de insektslivsmedel som säljs för att få en förlängd undantagsregel även 2019. I samma veva som det alltså i Sverige kan börja tillåtas insekter som livsmedel i Sverige när ansökningar börjar godkännas, kan insekter som inte fått några ansökningar förbjudas i Danmark och Finland. Såsom svart soldatfluga (Hermetia Illucens) i Danmark och bidrönarlarver i Danmark och Finland.

Passa på att handla redan nu …

Det finns egentligen ingen anledning att vänta. Du som verkligen vill testa att äta insekter kan köpa insekter från mer tillåtande EU-länder redan idag (se guide här). Du kan till exempel göra precis som tidningen Cafés matskribent Jonas Cramby och beställa torkade insekter från engelska Eat Grub och sedan ordna mexikanskt fredagsmys. Vill du ha riktigt bra insektsmatsrecept (signerade Sveriges främsta insektskock Ola Albrektsson) och total koll på ämnet äta insekter, rekommenderar jag min bok ”Äta insekter – Entomaten och det stora proteinskiftet”.  Läs mer här >>


Don’t miss Bugburgers newsletter!

Do you want to keep tabs on what’s happening in the edible insect business? Are you curious on the topics edible insects and insects as food? Subscribe to Bugburgers newsletter for free!

(your email address will only be used for sending you the newsletter)


bokenVärldens bästa bok om ätbara insekter?
Kan du läsa svenska? Grattis då kan du läsa:
Äta insekter: Entomaten och det stora proteinskiftet. Den går att köpa i vanliga bokhandlar, hos förlaget, på Adlibris och Bokus. Läs mer om boken och köpställen här!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Translate »