Är det lagligt att servera och sälja insekter i Sverige? Här är svaren!

Browse By

Det har gått fyra och ett halvt år sedan denna artikel publicerades första gången (du ser originaltexten längre ner). Det är fortfarande olagligt att sälja insekter som livsmedel i Sverige. Men det har hänt en hel del sedan sedan dess, framförallt i våra grannländer. Här en kronologisk genomgång av de viktigaste händelserna, och var vi är idag (15 augusti 2019):

2015: I mars 2015 rapporteras det att Irma, danska Konsum, först börjar sälja insekter, och sedan plockar bort dem ur sortimentet eftersom de är osäkra över det juridiska läget. Sommaren 2015 får de grönt ljus. Fødevarestyrelsen i Danmark meddelar att de tolkar Novel Food Act på samma vis som Belgien och menar att hela insekter inte räknas som nya livsmedel.
Fødevarestyrelsens dokument (uppdaterat ett par gånger sedan dess) kan du läsa här >>

November 2015: En ny uppdaterad version av “Novel Food Act” klubbades. I den nya versionen fastställs det att insekter räknas som nya livsmedel och att det krävs att det skickas in ansökningar per art för att fortsätta att sälja ätbara insekter. Det nya regelverket förenklar ansökningsförfarandet. En ansökan skickas nu direkt in till EFSA och de kommer att lägga resurser på att själva göra kompletteringar med egna studier. Ju mer komplett dossiern är desto snabbare går förfarandet.
Datum för när det nya regelverket ska börja tillämpas sätts till 1 januari 2018.

Företag i de länder som har tolkat den gamla versionen av Novel Food Act som att den inte inkluderar hela insekter blir en del av en övergångsperiod där de under 2018 kan fortsätta att sälja sina insektsprodukter. Lämnas det in ansökningar 2018 som täcker in de insektsarter som används i produkterna får de fortsätta att sälja dessa produkter även 2019.
Hösten 2015 tillhör följande länder de länder som ingår i övergångsperioden: Belgien, Storbritannien, Nederländerna och Danmark (som precis gått med i klubben).

Maj 2017: Icke-EU-landet Schweiz tillåter tre arter av ätbara insekter som livsmedel.

Juli 2017: EU godkänner insekter som foder till fisk.

September 2017: Finlands motsvarighet till Livsmedelsverket, Evira kommer med det överraskande beskedet att de gör som Danmark och tolkar de gamla reglerna som att de inte gäller hela insekter.

September 2017: Bugburger och ett antal svenska insektsföretagare skriver debattartikel som publiceras i Dagens Nyheter om att Livsmedelsverket borde göra som Finland >>

1 november 2017: Från detta datum är det godkänt att sälja ätbara insekter i Finland förutsatt att man följer Eviras riktlinjer (läs dem här >>).

16 november 2017: Insektsföretagen blir inbjudna till hearing om ätbara insekter och gällande lagstiftning. Förhoppningen väcks att Livsmedelsverket kommer att göra som Finland och Danmark. Ett besked utlovas i början av december.

https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/press/nyheter/pressmeddelanden/livsmedelsverket-traffar-insektsforetagen

Närvarande på mötet från insektsföretagen: Erik Stenberg (Entofoder), Nils Österström (Tebrito), Rickard Engberg (Global Bugs), Martin Strid (Eat:em), Adame Engström (Nutrient), Ellen Gellerbrant (Hakuna Mat och Qvicket) och Anders Engström (Bugburger).

1 december 2017: Sveriges entoprenörer offentliggör att branschorganisationen Insektsföretagen ska bildas, bland annat med anledning av att Livsmedelsverket anser att de behöver en seriös motpart, men också för att företagen ser behovet att sätta upp gemensamma branschriktlinjer.

6 december 2017: Livsmedelsverkets generaldirektör menar att de inte kommer att “utnyttja kryphålet” i reglerna. Besvikelsen från branschen är stor.
Livsmedelsföretagen skriver i ett pressmeddelande:

“– Det är paradoxalt att man tar det här beslutet trots regeringens tydliga intentioner, dels vad gäller den nationella livsmedelsstrategin om en stärkt svensk livsmedelssektor, dels de högt ställda målsättningarna om klimatomställning och grön tillväxt. Livsmedelsverkets beslut blir ett väldigt tydligt exempel på att politikens målsättningar inte når fram till myndigheterna i deras praktiska arbete, vilket är ett problem som borde oroa fler än oss.”

1 januari 2018: Nya Novel Food Act gäller.  Läget i Europa kan sammanfattar jag i nedanstående bild. I pressmeddelandet som Livsmedelsverket skickade ut i december skrev man:
“Sveriges ställningstagande om att inte tillåta hela insekter som mat stöds av merparten av EU-länderna och stärks i och med den nya EU-förordning som träder i kraft 2018.”
Som ni kan se är majoriteten inte så stor, och framförallt är det många av EUs mest progressiva länder som tillhör de länder som är en del av övergångsperioden.

28 augusti 2018:
Jag skrev en artikel om de 5 insektsarter som det då kommit in ansökningar för. Tyvärr var jag lite väl optimistisk när jag trodde att de skulle bli godkända 2019. EFSA tillämpar något som kallas “Stop-watch”-principen som innebär att varje gång de ställt en fråga till den som lämnat i en ansökan så pausar de klockan. Det innebär i praktiken att de 9 månader som Efsa ska ha på sig kan bli många fler månader än så. Läs artikeln här:
“Här är insekterna som kan bli lagliga som mat i Sverige (och hela EU) nästa år!”

15 augusti 2019:
Jag har uppdaterat kartan nedan (eftersom jag missat Tjeckien). Det har nu sammanlagt kommit in 20 ansökningar till EFSA.
Av dessa har 11 gått vidare till steg 2, och tre har gått vidare till EFSAs prövning som ska leda till en rekommendation som skickas till EU-kommissionen som sedan klubbar igenom så att de blir lagliga i hela EU.
Det går segt framåt. Förhoppningsvis har vi åtminstone tre insektsarter godkända 2020. Tyvärr från företag som har begärt dataskydd, vilket innebär att de (om detta godkänns) har ensamrätt på datan kopplade till ansökan. Vad det innebär i praktiken får vi se. De produkter som säljs i länder som är en del av övergångsreglerna kan fortsätta att säljas så länge ansökningar som täcker in deras användning behandlas av EFSA. Min misstanke är att en del av de åtta ansökningar som inte gått vidare till tredje steget tyvärr mest är inskickade för att förlänga övergångsperioden. Vi får se.

En annan intressant utveckling är ett rättsfall i Frankrike som kanske kan leda till att beslutet att ändra definitionen av vad som är Novel Food i Novel Food Act och inkludera insekter kan ogiltigförklaras… det skulle kunna få konsekvenser för Livsmedelsverkets beslut. En tolkning är att det då skulle kunna bli fritt fram att sälja insektsprodukter som sålts i de länder som idag igång i övergångsfasen även i Sverige. Vi får återkomma med uppdateringar i det fallet.

Nedanstående skrevs den 7 februari 2015:

För en vecka sedan berättade Bugburger om gourmet-restaurangerna som serverar insekter, men att det finns få restauranger som verkligen har insekter på menyn. En orsak till detta är att det råder viss osäkerhet kring om det är lagligt eller inte att servera insekter som människoföda. Det är ett område som på många vis saknat regler och därför har det varit en bedömningsfråga från lokala myndigheter om det ansetts okej eller ej . Enligt bloggen Food Health Legal har Belgien, Frankrike och Storbritannien exempelvis haft en förlåtande attityd. I Italien verkar myndigheterna tuffare: På Nordic Food Labs blogg kan man exempelvis läsa om hur de fick ställa in sitt insektslagar-gig på en matfestival i Torino efter att arrangörerna fått kalla fötter. Dagen innan hade nämligen de italienska hälsomyndigheterna  kommit på besök då det skulle provsmakas insektsrätter tillagade av en fransk kock. Tydligen hänvisade myndigheterna till en EU-lag från 1997 om “Novel foods”, som kunde tolkas inkludera även insekter.

Zofia Kurowska, statsinspektör Livsmedelsverket

Zofia Kurowska, statsinspektör Livsmedelsverket

Vad gäller då in Sverige? Bug Burger mejlade Zofia Kurowska, statsinspektör på Livsmedelsverket, några raka frågor och fick väldigt tydliga svar:

Bugburger: Är det idag lagligt att servera insekter på en svensk restaurang?
Svar: Nej

Bugburger: Är det lagligt att sälja insekter i butik eller i svensk webshop?
Svar: Nej endast till husdjur typ ödlor, fiskar etc.

Det senare har Bugburger redan hört talas om från Sveriges främsta professionella insektsodlare Cricket Express. De kan gärna skicka mig en låda syrsor såvida de är tänkta som föda för husdjur. Att jag sedan väljer att smaka av husdjurets mat är upp till mig. Väljer jag att odla insekter för eget husbehov verkar det inte finnas någon lag som förbjuder detta, så vida konskvensen blir en rejäl sanitär olägenhet, eller att man börjar sprida smittor. Då träder andra lagar i kraft. (Återkommer om reglerna kring insektsodling när jag har fått tag i kunnit folk på Jordbruksverket).

Det är alltså, enligt Zofia Kurowska på Livsmedelsverket tveklöst olagligt att servera insekter på restaurang i Sverige eller sälja insekter som livsmedel. Men detta kan faktiskt vara på väg att förändras. Länder som Belgien, Nederländerna och Frankrike har lobbat för att EU ska ändra reglerna och i höstas fick europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten EFSA i uppdrag att se över reglerna samt snabbutreda de tio vanligaste insekterna som serveras inom EU.  Belgarna har visat framfötterna då deras motsvarighet till Livsmedelverket: FASFC redan tagit fram en guide till hur man säkert konsumerar insekter.

Där kan man bland annat läsa:

 • Värm insekterna! Precis som när du tillagar kyckling kan det finnas bakterier i insekterna. Insekter kan kokas, förvällas, friteras eller stekas för att döda dessa bakterier.
 • Avlägsna vingar och ben! Många insekter har vassa vingar och ben som bör avlägsnas så att de inte gör hål i tarmarna (!). FASCF föreslår att en varningstext om detta ska finnas på förpackningar när det är relevant.
 • Varning för allergener! FASFC tycker även att alla insektsproduker ska förses med en varningstext om att du kan vara allergisk mot vissa insekter. Precis som i skaldjur innehåller många insekter ämnet chitin som kan orsaka kraftiga allergiska reaktioner hos en del. Sådan här märkning hittar man faktiskt redan idag på många insektsprodukter (exempelvis Bitty, se bild nedan).
På exempelvis Bittys produkter finns idag redan allergiinformation. Kanske blir det ett krav i hela EU i höst? Vi får se.

På exempelvis Bittys produkter finns idag redan allergiinformation. Kanske blir det ett krav i hela EU i höst? Vi får se.

I Sverige avvaktar nu Livsmedelsverket EFSAs riskbedömningar och godkännande innan det sätts upp nationella regler för hur insekter ska behandlas som foder och livsmedel.  Zofia Kurowska tror att dessa riskbedömningar kan vara klara i oktober. Vad gäller då fram till dess? Det finns ju idag svenska företag som säljer exempelvis insektssnacks, och restauranger som serverat rätter med insekter: Begår de ett brott? Och gör de det: vad är straffskalan för ett sådant brott?

Zofia Kurowska svarar:

– Problemet är väl att kommunerna inte kontrollerar i avvaktan på EFSAs riskutvärdering. Tror mest att det kan bli saluförbud. Det är inte mycket till straff inom livsmedelsbranschen för sådana här förseelser.


bokenVärldens bästa bok om ätbara insekter?
Kan du läsa svenska? Grattis då kan du läsa:
Äta insekter: Entomaten och det stora proteinskiftet. Den går att köpa i vanliga bokhandlar, hos förlaget, på Adlibris och Bokus. Läs mer om boken och köpställen här!

10 tankar om “Är det lagligt att servera och sälja insekter i Sverige? Här är svaren!”

 1. Fredrik says:

  Tyvärr så är det ett företag som säljer olagligt i Sverige
  http://www.hotlix.se/
  som distribuerar till nedanstående butiker ex.

  http://www.teknikmagasinet.se/produkter/atbart-o-snus/ovrigt/klubba-med-skorpion
  http://www.coolstuff.se/Ackelgodis

  Dessa har inte koll på att detta fortfarande strider mot lagen i Sverige. De tar en stor risk, ur ett konsumentperspektiv.

 2. Sara Hjalmarsson says:

  Jag har själv använt insekter i matlagningen i mer än 10 år. Våren 2008 släppte jag kokboken Fantasymat (finns via bokus) som innehöll en del insektsrecept (bl.a. på skorpion och mopanelarver). Det faktum att man inte får sälja insekter som människoföda i Sverige innebär att det blir otroligt dyrt att tillaga rätter med dem i – man tvingas betala långväga fraktkostnader för pyttesmå frystorkade, förhandskryddade portioner. För övrigt är det hela lite underligt med tanke på att det går alldeles utmärkt med cochineal och sniglar.

  Ett spännande EU-projekt är Proteinsect som syftar till att utforska området:

  http://www.proteinsect.eu

  Nedan följer ett utdrag från Proteinsects rapport Deliverable 5.1 – Mapping Exercise Report with regard to current Legislation & Regulation: Europe and Africa & China (från 2013) där man talar om att den nya EU-lagen om “novel foods” ger utrymme för insekter som del av “traditionella livsmedel från ett tredje land”:

  “The suitability of insects for human consumption is better addressed in the new novel food regulation which is currently available in draft form (COM(2007) 872 final). Under this regulation it is likely that insects will belong to the category of ‘traditional food from a third country’ which encompasses food that has been a component of the normal diet for at least one generation in a large proportion of a third country’s population.”

  “If documented data can be provided to demonstrate that the novel food has a history of safe food use in a third country, then it can be placed on the market. However, if a history of safe use cannot be proven, the food will have to undergo a pre-market risk assessment.”

  En kopia av förslaget finns att läsa på Svenska i Eurlex: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0894&from=EN

  Mer aktuell information finns att läsa här: http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/initiatives_en.htm

  Vore superbra om livsmedelsverket och jordbruksverket kan få ändan ur och modernisera lagarna kring insekter som foder och människoföda!

  Det finns inget som idag hindrar att man odlar insekter för egen konsumption. Den som är intresserad finner en hel del matnyttigt under projektet Open Bug Farm:

  http://openbugfarm.com/

  Källa: Smith, R., Pryor, R. (2013), Work Package 5: Pro-Insect Platform in Europe: Deliverable 5.1 – Mapping Exercise Report with regard to current Legislation & Regulation: Europe and Africa & China, sida 13

  1. admin says:

   Hej Sara!
   Tack för intressant kommentar och bra länkar!
   Det är onekligen svindyrt att beställa insekter utifrån. Har själv gjort av med en massa pengar på insekter från Thailand. Att odla själv känns egentligen som det bästa och mest miljövänliga alternativet.

   1. Sara Hjalmarsson says:

    Att odla själv är förvånansvärt enkelt och billigt. Rätterna man lagar på färska insekter blir oftast mycket godare än med frystorkad råvara.

    Allmänheten spelar en viktig roll i att bilda opinion och påvisa att det faktiskt finns en legitim efterfrågan. Ju fler som odlar hemma, desto mer kommer man förstå hur lätthanterliga, hygieniska och framförallt goda ätliga insekter kan vara.

    Jag tycker att insekter som livsmedel är en självklarhet och bidrar gärna till kunskapsspridning och opinionsbildningen. (Naturligtvis vill jag ju prova en riktigt god bug burger någon gång i framtiiden) :)

    1. admin says:

     Kul! Mejla gärna dina kontaktauppgifter till anders@bugburger.se så hör jag av mig. En av ambitionerna med Bugburger är att bygga ett nätverk med insektsätarförespråkare här i Sverige.

 3. Marié Ericsson Heijdenbeck says:

  Jag kan se att det är ett tag sedan det skrevs något här gällande lagar och föreskrifter. Har ni möjligtvis någon uppdatering att dela med er av? Det vore fantastiskt om det godkänts eller snart blir. Jag har sett att det utvecklas idéer om insektsfarmar i rondeller, för att nyttja sk “död yta” för ett så pass stort win-winkoncept som detta är. Det beräknas alltså att inte ens ta obebyggd mark och exploatera för framtidens projekt (om det blir av) vilket även det är en vinst för oss likväl som moder jord.
  Vilken annan föda ger så pass högt näringsvärde och är samtidigt enkel, billig, snabb och miljövänlig att framställa? Personligen vet jag ingen motsvarighet och sett just till förvaringsmöjligheter, transportvikter och både kraftigt ökande medelvikt i västvärlden och samtidigt svält i andra delar kan jag endast se fördelarna med att utveckla och bredda möjligheterna med insekter som föda även för människor.

  Mina egna erfarenheter är mot era kraftigt begränsade, vilket beror mycket just på tillgången. Jag har intresserat mig i många år dock och övervägt möjligheterna kring att själv vara med och starta upp odlingar. Däremot vill jag vara säker på att det finns möjlighet att växa och då förutsätter det egentligen att inte lagen är emot försäljningen. Annars bor jag jämte en djuraffär med endast fiskar och reptiler så det kanske finns åtminstone en köpare i närområdet ;)

  Mvh Marié

  1. Anders Engström says:

   Hej Marié!
   Tyvärr är det fortfarande inte tillåtet i Sverige, och det kommer ta ett tag innan det blir tillåtet.
   Gissningsvis tidigast någon gång 2018.
   Du kan läsa ett lite nyare inlägg i frågan här: https://www.bugburger.se/politik/sweden-anti-edible-insect-country-europe/

   /Anders

 4. Carl says:

  Hej! Är det någon som har en länk till EU:s hemsida där det står att det ä olagligt att sälja insekter?

  Mvh
  Carl

  1. Anders Engström says:

   Här kan du läsa Livsmedelsverkets information: https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/nya-livsmedel
   Deras beslut vilar i sin tur på Novel Food Act (vars nya version gäller från 1 januari i år): https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food_en
   “Novel food”, ny mat, hanteras numera av EFSA centralt: http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/novel-food

  2. Anders Engström says:

   Hej igen!
   Nu har jag uppdaterat artikeln Carl!

   /Anders

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Translate »