Bomben: Finland tillåter ätbara insekter!

Browse By

Det har hängt i luften ett tag. Flera Finländska insektsföretag har haft på känn att saker är på gång. Och nu är det officiellt!
Finland följer Danmarks väg och tillåter insekter som livsmedel!

Varsågoda Livsmedelsverket, bollen är er! Häng på!

Här nedan hittar ni pressmeddelandet (även här)!

Finland tillåter uppfödning och försäljning av insekter som mat

Tiedote. Julkaistu: 20.09.2017, 13:13
Maa- ja metsätalousministeriö

Finland vill tolka EU-förordningen om nya livsmedel så att uppfödning och försäljning av insekter som livsmedel ska tillåtas även i Finland. Samtidigt kommer insektbranschen att omfattas av systemet för livsmedelstillsyn.

Intresset för att föda upp och använda insekter som mat har ökat även bland finska konsumenter och företagare. Insekter har sålts t.ex. som köksdekorationer. Lagligt sett har uppfödning av insekter inte betraktats som livsmedelsproduktion, varför den inte heller har omfattats av livsmedelstillsynen. Det här ville ministeriet ändra på, vilket var möjligt eftersom EU-förordningen om nya livsmedel lämnade rum för tolkning.

Att producera protein från insekter och genom det bidra till matsäkerheten i världen har debatterats även i andra EU-länder. Debatten har lett till att vissa EU-länder har tolkat EU-förordningen om nya livsmedel på ett sätt som gjort det möjligt att föda upp och sälja hela insekter som mat. Jord- och skogsbruksministeriet har nu rekommenderat att även Finland ska tolka förordningen på samma sätt.

– Att betrakta insekter som livsmedel möjliggör livsmedelstillsyn i insektsbranschen som befinner sig i en uppåtgående trend. Detta är nödvändigt för att säkerställa livsmedelssäkerheten, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä. – En utveckling av insektbranschen erbjuder även nya affärsmodeller för livsmedelsbranschen i Finland. Först måste vi dock besluta om klara spelregler som bör grunda sig på vetenskapliga undersökningar.

Att betrakta insekter som mat innebär att på insektsproduktionen tillämpas livsmedelslagstiftningens krav och en ändamålsenlig tillsyn.

– Vi utgår från att de företagare som redan är i branschen har handlat förnuftigt och att verksamheten nu kan fortsätta öppet. För konsumenter och den lokala livsmedelstillsynen är det bra att denna tillväxtbransch nu får gemensamma handlingsmönster, säger Sebastian Hielm, livsmedelssäkerhetsdirektör vid jord- och skogsbruksministeriet.

Livsmedelssäkerhetsverket Evira välkomnar beslutet om ändring av tolkningen.

– Att föda upp och sälja insekter för livsmedelsändamål kräver att vi ser till att slutprodukterna är säkra för konsumenterna. Evira ska ta fram anvisningar för både producenterna och tillsynsmyndigheterna. Vi ska också genast börja planera spelregler för verksamheten tillsammans med branschens företagare. I produktionen ska man t.ex. se till att hygienen är god och att märkningarna på förpackningar innehåller information om allergiframkallande ämnen, dvs. allergener, säger Leena Räsänen, direktör för livsmedelssäkerhetsavdelningen vid Evira.


Don’t miss Bugburgers newsletter!

Do you want to keep tabs on what’s happening in the edible insect business? Are you curious on the topics edible insects and insects as food? Subscribe to Bugburgers newsletter for free!

(your email address will only be used for sending you the newsletter)


bokenVärldens bästa bok om ätbara insekter?
Kan du läsa svenska? Grattis då kan du läsa:
Äta insekter: Entomaten och det stora proteinskiftet. Den går att köpa i vanliga bokhandlar, hos förlaget, på Adlibris och Bokus. Läs mer om boken och köpställen här!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Translate »